top of page

Demonstration Video of Workshop

Photos from Workshops

English Text Below

Workshop - Måla Med Ljus! 

 

Ordet fotografi kommer från grekiskans phos = ljus, och graphō = teckning, med andra ord; Måla med ljus. I vår workshop gör vi precis det, men vi skippar det vanligaste verktyget kopplat till fotografi idag – kameran.

 

Vi börjar med en kort presentation om fotografi i allmänhet och lite historia om hur det utvecklades. Därefter kommer huvudfokus att ligga på en presentation av det klassiska svartvita mörkrummet – hur fotopapper exponeras, vilka kemikalier vi kommer att använda för att framkalla papperet och göra bilden synlig och vilka olika kameralösa tekniker vi kommer att arbeta med.

 

Efter presentationen börjar vi med den praktiska delen, där vi gör egna kameralösa fotografier "Ljusmålningar" med hjälp av två tekniker - fotogram och kemigram. Vi kommer först att demonstrera båda teknikerna och visa hur man arbetar med dem. Efteråt får deltagarna prova på att göra sina egna kameralösa fotografier med dessa tekniker. Eftersom fotogrammen måste göras i mörker (endast rött ljus) börjar vi med att göra dessa. Efter ungefär halva tiden går vi vidare till att göra kemigram då dessa kan göras i dagsljus. I slutet av en workshopen gör vi en sammanfattning av vad vi har gjort och lärt oss och varje deltagare tar med sig sina konstverk hem.

 

Vi tillhandahåller all nödvändig utrustning och material för att sätta upp ett tillfälligt mörkrum; blixt och laserpekare samt olika föremål som kan användas när vi skapar våra ljusmålningar.

 

Låter det intressant? Kontaka:  Johan F Källman  eller Kristina Zetko

 

    

Workshop -  Painting With Light!

 

The word photography comes from the Greek – phōtós = light and graphê = drawing, in other words: Painting With Light. In our workshop, we skip the most common tool related to photography – the camera and use light itself to create our paintings. 

 

It starts with a short presentation about photography in general and the history of how it developed. After this, the main focus will be on a presentation of the classic black and white darkroom – how photographic paper is exposed, which chemicals are used for developing to make the image visible and which are the different cameraless techniques we will work with.

After the presentation, we start with the practical part, where we make our own Light Paintings using two techniques – photogram and chemigram. We will first demonstrate both techniques to show how they work. Afterwards, the participants will try to make their own. Since the photograms have to be done in the dark (only using red light), we will start with making these and after half time we will move on to the chemigrams, which can be done in daylight. At the end of a workshop, while waiting for our artworks to dry, we make a summary of what we have done and learned. Together we look at what we have created and each participant takes their photographs home. 

 

We provide all the necessary equipment and material to set up a temporary darkroom, flash and laser pointers, different objects that can be used when creating photograms and tools that are needed to create chemigrams. 

 

Does this sound interesting? Contact: Kristina Žetko or Johan F Källman

bottom of page